Hipersensibilitat dental

La sensibilitat dental és una sensació dolorosa però breu a causa d´estímuls externs. És necessari conèixer l´origen de la hipersensibilitat, ja que pot ser causa estrictament polpar (per càries, per desgast de l´esmalt… )o per la unió de l´esmalt amb la dentina. La definició actual diu que la hipersensibilitat dental es caracteritza per un dolor intens, de curta durada, associat a l´exposició de la dentina en resposta a estímuls tèrmics, tàctils o químics que no poden atribuïr-se a una altra alteració o malaltia. Normalment el  50% de la població, entre 25 i 45 anys, pateix aquesta simptomatologia, mentres que un 10% arriba a ser tractat.

 

El diagnòstic es basa en les referències que fa al pacient en relació al moment en què apareix el dolor i la seva durada. Habitualment, el dolor es presenta en canins i premolars, tant superiors com inferiors.

Podria ser necessari com a prevenció i/o com a tractament, canvis en la tècnica del raspallat o variacions en la dieta, a més de l´ús de pastes i colutoris específics per a disminuir la hipersensibilitat dental. Els productes desensibilitzants tenen un efecte ràpid i no lessius per la polpa. Si en 2 setmanes l´ús dels agents desensibilitzants no és efectiu, es recomana realizar una visita amb l´especialista.

hipersensibilitat

Comments are closed.