Odontologia estética i reparadora

Amb un tractament d’ortodoncia millorem l’oclusió i la posició de les dents però no l’anatomia, es dir la forma i llavors es quan intervé l’especialista en Odontologia estética.

EN QUE CONSISTEIX?: L’Odontologia estética s’encarrega de millorar l’anatomia i també la posició de les dents anteriors, es dir els incisius centrals, laterals i canins per lo general.
Hi han varies opcions i sempre cal fer un estudi per valorar quina es la més adeqüada per a cada pacient.

SOL.LUCIONS ESTÉTIQUES:

OBTURACIONS ESTÈTIQUES: Qué pasa quan s’ens trenca una dent, només una punta, lo just perque tan sols amb un lleu somriure se’ns vegi aquella dent trencada…  doncs per aixó  serveixen aquests tractaments. Es una sol.lució ràpida.

CARILLES DIRECTES: en aquests casos les dents necesiten poca preparació però si molta experiencia professional. Es realitzen directament en boca i es fan servir materials de composite molt estétics per aconseguir resultats optims. Necesiten fer retocs regularment per lo general.

CARILLES INDIRECTES: Necesiten una mica més de preparació però tot i aixó les dents no pateixen en cap moment. Es prenen uns motlles i es col.loquen al cap de 10-15 dies. Están realitzades en un material altament estétic com és el DISILICAT DE LITI, o FELDESPAT.

INCRUSTACIONS: També les realitzem amb disilicat buscant sempre un tractament que duri en el temps sense estalviar l’estética. Es fan en peces que s’han desvitalitzat (matar el nervi) i amb una reconstrucció no es suficient per restaurar la dent.

CORONES: Es una funda sencera que pot ser fabricada amb disilicat de liti, cerámica o zirconi. Es tracta de diferents materials però tots ells altament estétics.

Es recomanable també fer les revisións 1 o 2 cops d’any.

https://www.ivoclarvivadent.es/es-es/p/todos/productos/ceramica-sin-metal/ips-emax-system-odontologo/ips-emax-disilicato-de-litio