Odontologia preventiva i conservadora amb OMI

Consisteix en prevenir abans que res i curar el que faci falta sent respectuosos usant una odontologia minimament invasiva.
Quins son el tractaments:

Revisions i higienes dentals: son els principals tractaments que és poden realitzar un o dos cops l’any, segons la recomanació del/la nostre odontòleg/a i higienista. Això ens permetrerà detectar a temps petites càries, gingivitis i poder fer tractaments més curosos. Una higiene dental consisteix en netejar de manera professional per un/a higienista tot el tartar i càlcul que es deposita a les nostres dents, es realitza amb un aparell d’ultrasons indolor i un pulit amb una pasta que ajudarà a retirar taques provocades per café, tabac, colutoris i altres tincions.

Obturacions-Restauracions: quan trobem una càries el que es fa es retirar-la mitjançant una aparell rotatori, i aquella cavitat  llavors s’obtura-s’empasta amb un material blanc, que anomenem «composite», que en aquest cas es biocompatible encara que no tots ho son. És molt semblant  a l’esmalt de les dents.

Les obturacions simples-senzilles solen ser petites que afecten per lo general a les cares oclusals de les dents i moltes vegades no requereixen anestesia, per la contra quan us comentem que tenim que realitzar-vos una obturació composta i/o reconstrucció, ens referim a una càries més gran que normalment necessitarem anestesia per fer el tractament. A vegades també ens caldrà fer ús d’un material protector del nervi abans de col.locar el composite.

Endodoncies-desvitalització de les peces, matar el nervi: Quan una càries ja molesta, la dent fa mal amb dolç, fred, calent, ups, la cosa ja no va massa bé, vol dir que la càries ja ens afecta al nervi de la dent i llavors el tractament adeqüat es l’endodoncia. El tractament es més llarg i requereix anestesia. Aquestes peces necesiten també una reconstrucció amb un pern-cargol-pin perque solen estar força destruides. Alguns cops com que la dent ja no te nervi queda més fràgil i es pot recomanar una incrustació o una corona (funda).