Periodoncia

Quan una gingivitis (inflamació de les genives i sagnat) no és detectada i tractada a temps pot derivar en una periodontitis.
La Gingivitis es la resposta de les genives per la placa (biofilm), que és una materia mig blanca i/o groga que es forma per un acúmul de bacteries de restes d’aliments i saliva, tenin en compte que hi ha un component genétic hereditari. Aquesta placa fa que la geniva s’infli en resposta a la toxicitat que provoca.
Per lo general amb una bona higiene professional i un bon raspatllat aconseguim que desaparegui. Però que pot succeir si no es detecta i no es tracta?
– Doncs que pot esdevenir amb una patologia més greu.
– Pot esdevenir en una Periodontitis, una malaltia degenerativa del suport de les dents.

PERIODONTITIS: Es la pérdua d’os generalitzada i degenerativa si no es tracta a temps i que pot provocar la pérdua de dents. Si hi ha algú a la vostra familia que li ha succeit, consulteu a un especialista per veure si podeu també está patint la malaltia.
Aquesta malaltia quan es tractada a l’inici, els resultats obtinguts solen ser molt satisfactoris.

PROCEDIMENT: Primer de tot cal fer:
– Una higiene dental
– Valoració periodontal (amb serie radiogràfica i periodontograma) per obtenir tota la informació necessaria i fer un bon diagnóstic.
– Raspat i allisat radicular per quadrants que es tracta de netejar manualment peça per peça, eliminant tot el càlcul que pot haver al voltant de l’arrel, eliminar totes les bosses i detritus i finalitzar amb un allisat per tal d’aconseguir que la geniva es mantingui neta, sana i forta per tal de tornar a adherir-se a la dent, sellant l’entrada a nous restes alimenticis i altres…

MANTENIMENT: Una vegada finalitzat el tractament recomanem fer els controls per no recaure, cal fer un seguiment i aquí insistim en que el tractament serà un èxit si el pacient participa i es conscient de que pateix una malaltia. Una vegada aconseguim una estabilitat periodontal li donarem l’alta i pasará a ser un pacient revisable i amb una higiene bucodental cada 6 mesos.
Normalment recomanem una serie de raspalls, pastas dentals i colutoris que creiem que el podràn ajudar a millorar la seva higiene diaria. Busquem el que més s’adapta a les seves necesitats.

https://www.oralb.es/es-es
http://www.lacerodontologia.com/
https://www.dentaid.es/es/
https://www.sunstargum.com/es/